top of page

אנשים ומחשבים

הצמיד שמסייע לאנשים עם מוגבלות להפעיל מכשירים חכמים

Dec 3, 2020

Intro

6Degrees, המשתתפת בתוכנית סיטיזון שבפארק עתידים, פיתחה צמיד חכם, המאפשר לאנשים בעלי מוגבלות, בעיקר אלה המתקשים במוטוריקה עדינה, לעשות שימוש במכשירים חכמים ומעניק להם אפשרות לעצמאות אישית, חברתית וכלכלית

bottom of page