top of page

Time Out

הצל שלי ואני: אין הצללה במרחב הציבורי? אולי זה הפתרון

Apr 11, 2022

Intro

היזמית אנאי גרין זכתה בתחרות בינלאומית גדולה עם ה-Lumiweave שלה, יריעה חדשנית המשלבת קצירת אנרגיה ותאורה עם אפס פליטות לטובת הצללה ביום ואור בלילה, ועיריית תל אביב-יפו משתפת איתה פעולה כדי להפוך את החלום הירוק למציאות ורודה

bottom of page