top of page

אנשים ומחשבים

הפלטפורמה שמנהלת את שיתוף התושבים בערים חכמות

Nov 27, 2022

Intro

הסטארט-אפ רייזאיט, שפועל במסגרת חממת סיטיזון של עיריית ת"א-יפו, פיתח פלטפורמה דיגיטלית, המנהלת ומייעלת את כל תהליכי שיתוף התושבים והופכת את חוויית התקשורת עם העירייה לטובה יותר

bottom of page