top of page

Israel HaYom

באירופה לומדים מישראל על הפחתת פקקים

Jun 9, 2022

Intro

האיחוד האירופאי קורא לסטארט אפים ומיזמים מישראל בתחום תחבורה עירונית חכמה להציע פתרונות • הפרס: 30,000 אירו למיזמים הזוכים • מייבאים הייטק, את הפקקים משאירים באיילון

bottom of page